Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

– Å ta ut storlaks når gytebestanden er god kan være lurt, så lenge holaksen slippes ut igjen. Laksen kommer opp elva for å gyte, og trenger plass for å gjøre dette, sier laksefisker Teemu Venejärvi. Foto: Ari Taina.