Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
8000 liter svovelsyre ut i laksevassdrag!
( Foto: Eivind Fossheim).

Publisert: 29.04.03

Det fryktes at minst 8 000 liter svovelsyre har rent ut i Bjørkedalsvatnet i Volda etter at en tankbil havnet utfor E 39 og veltet i går kveld. Mye av ørreten i Bjørkedalsvatnet kan være drept, men Viggo Kile i Kile elveeigarlag sier til Fiskeguiden at han håper svovelsyren vil bli utvannet så pass mye at den i liten grad vil påføre laksen og sjøørreten i Kilselva noen skade.