Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Oslofjorden viktig for vårt friluftsliv. Foto: Bård Bredesen

 

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte for framtidige generasjoner? Del dine meninger - og samtidig bli oppdatert på forholdene i fjorden - på Miljødirektoratets innspillskonferanse i Oslo mandag 19. november.

Kategori:
Klopplegging i vanskelig terreng

Forslag til besøksstrategi eller bruk av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, ligger nå ute på høring. Siden det i dette varierte og vakre området finnes flere gode fiskevann, legger vi her ut strategiforslaget  og minner om at det blir et åpent høringsmøte  på Thon Hotel på Skei i Jølster 24.oktober kl.16. Her vil det bli nærmere belyst hvordan folk flest kan bruke området, enten det gjelder jakt og fiske eller andre  former for friluftsliv.