Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
FISKE FORBUDT: Utløpet av Oustoelva 1. juni 2017. I bakgrunnen Altevatnet og Kistefjell. Den utvidede forbudssonen vil strekke seg utenfor denne åpne råka slik at fiskere ikke har lov til å fiske i elva selv når vatnet er nedtappet. Foto: Per Åke Heimdal/Bardu kommune

For å hindre fiskere i å tøye bestemmelsene ved å fiske nederst i Oustoelva når Altevatnet er nedtappet, vil kommunen sette forbudsgrensen lenger ned. Det har vært flere episoder i Oustoelva hvor fiskere selv har dokumentert fangsten med bilder. Etter den første episoden for et par år siden var Per Åke Heimdal, plan- og utviklingsleder i Bardu kommune, innover til innerenden av Altevatnet for å se på forholdene og måle opp fiskeforbudssonen der.

Kategori:
Laksefisket i Lærdalselva gir store inntekter for bøndene i bygda.

Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 på anslagsvis 5,5 milliarder norske kroner.