Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Med ein fornya  avtale  mellom villaksinteresser og lokale fiskarar på Færøyene og Grønland vil fiskarane i 12 år framover få betalt 750 000 kroner årleg for ikkje å fanga villaks på deira  oppvekst - og vandringsområda, seier styreleiar Jens Olav Flekke i organisasjonen Redd Villaksen til NRK.