Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Bjørn Smith med et prakteksemplar av en storørret fra Randselva. Foto: Fiskeguiden.no

 Kildene for de farlige miljøgifter (som kvikksølv) i fisk og insekter og vann i både Tyrifjorden og Randselva er funnet. Gamle fabrikkområdet på Viul - tidligere Huhtamaki / CASE / Viul Tresliperi. Det er bare lese selv i rapporten som Norges Geologiske Institutt og Miljødirektoratet offentliggjorde i 2018.

Kategori:
Nederlandsk familie med fiskelykke. Foto: Eivind Fossheim

Alle  som til nå har lært seg det ultralette  markfisket etter Jølstermetoden på våre fisketurer i Jølstra  har fått innfridd fangstgarantien, sier fiskeguiden Eivind Fossheim. Fra 1.juni tilbyr han nye fiskeopplevelser både for erfarne sportsfiskere og de som aldri har tatt i ei fiskestang før. Foreldre med barn ned til 5 år er spesielt velkommen, sier han. Foto: Eivind Fossheim.