Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Ungdom i lenger mot gruveprosjekt
Ungdom slåss mot skitten trussel. Hva gjør elveeierne selv? Foto: NTB

Når representanter for nesten 80 norske lakseførende vassdrag samles til årsmøte i Førde mandag, får de et nytt møte med Engebøfjellet og gruveprosjektet som truer den nasjonale laksefjorden og de tre lakseelvene Nausta, Jølstra og Gaula. 

Motstanden mot planene i Engebøfjellet har vært stor. Ungdom har lagt seg i lenker, er båret vekk av politifolk og har fått titusener av kroner i bøter i sine forsøk på å stoppe et prosjekt som for 50 år fremover vil forurense Førdefjorden med 6.5 tonn tungmetaller og 10 tonn kjemikalier i 16.500 tonn gruveslam hver bidige dag. 

Kategori:
Anna og Matthew fra New York opplevde også fiskelykken på bryllupsreisen til Jølster. Foto: Eivind Fossheim

- Bli med oss på våre guida fiskeopplevelser  i Europas rikeste ørretvassdrag med fangstgaranti,  på toppturfiske etter storørret langs isgrønne brevatn, til  en av våre laks- og sjøørretelver eller med lokalkjent skipper og guide på jakt etter stortorsk og kveite ute i det vestnorske havgapet. Sommerens fiskeprogram for Norsk Fiskesenter AS i Sunnfjord er nå  klart, forteller redaktør Eivind Fossheim i nettmagasinet Fiskeguiden.no.

Kategori:

Mens det nå pågår en revisjon av over  340 vassdragskonsesjoner for å tilpasse de til et stadig sterkere krav til fiskens vandringsveier,og gyteplasser og de økende hensyn til økosystemet friluftsliv, turisme dagens og landskapet, oppfatter mange det som underlig at ikke konsesjonen for den omstridte kraftutbyggingen i Jølstra  blir omgjort eller stoppet.

Kategori:
Kim Erik tok ei 5-kilos gjedde på denne flua.

 

Midt i den store, fargerike fjærhaugen finner vi Kim Erik Larsen,  blant gjeddefluene sine på Camp Villmark. Om det er mulig å få fisk på sånt?  -  Jovisst, svarer gutten fra Løten. - Mi største gjedde på flue i Mjøsa var 5 kilo. (Foto: Eivind Fossheim). Men han ble ingen norsk mesteri fluebinding. Den æren fikk tre andre fiskeflue-kunstnere.