Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Sjekk muningsfredningsreglene for lakseelvene i din kommune.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ser behov for å minne om reglane for fiske etter laks og sjøaure i munningsfredingssonene, etter at Statens naturoppsyn har registrert mykje ulovleg aktivitet i dei ulike kommunane og presiserer at det er fiskaren sitt ansvar å oppdatere seg på gjeldande regelverk. Fiskeguiden.no sine lesere bør sjekke ut hvilke munningsfredningssoner som gjelder for egne lakseelver andre plasser i landet.

Kategori:
Eivind Fossheim: - Tillat laksefiske kun med flue og flyteline!

Tørken og vrmen har skapt krisetilstander i norske lakseelver. Noen elver har nesten ingen vannføring samtidig som vanntempen eruforsvarlig høye. I Nausta er det nå kun tillatt å fiske med flue og flyteline, og Fiskeguiden.no  sin redaktør Eivind Fossheim (bildet) mener at forvaltere av alle norske lakseelver nå må innføre strakstiltak for å hindre en miljøkatastrofe for oppgangsfisken og for fisket i det hele tatt. Fossheim mener det grenser til miljøkriminalitet når forvaltere  tillater en fortsatt beskatning av laksen som om alt er normalt.