Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Brumunda er nesten tørrlagt. Foto: Trond Lillebø / HA

Flere generasjoner ørret fryktes tapt i de tørre elvene på Hedmarken. Brumunda er en av landets bedre ørretelver, og en viktig gyteelv for ørret til Mjøsa. Nå er den, i likhet med for eksempel Flagstadelva litt lenger sør, redusert til ei lang steinrøys. En ørliten bekk renner mellom noen steiner, men ingen av elvene ligner på seg sjøl, skriver Hamar Arbeiderblad.