Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Kim Erik tok ei 5-kilos gjedde på denne flua.

 

Midt i den store, fargerike fjærhaugen finner vi Kim Erik Larsen,  blant gjeddefluene sine på Camp Villmark. Om det er mulig å få fisk på sånt?  -  Jovisst, svarer gutten fra Løten. - Mi største gjedde på flue i Mjøsa var 5 kilo. (Foto: Eivind Fossheim). Men han ble ingen norsk mesteri fluebinding. Den æren fikk tre andre fiskeflue-kunstnere.

Kategori:
Utlegging av gytegrus i Rogaland. Foto Lyse

Med den stadig sterkere debatten om kraftutbygging og regulering av vassdrag som truer fisken og andre miljøverdier, ser mange frem til fiskesymposiet til Energi Norge på Lillehammer i morgen. Her får vi møte faglig ekspertise og brukere og få høre hvordan vi skal forvalte våre vassdrag på en best mulig måte for fisken og resten av miljøet vårt. For få dager siden satte statsråd Søviknes foten ned og sa nei til kraftutbygging i Breimselva i Nordfjord av hensyn til at storørreten og andre miljøhensyn veier tyngre enn verdien av strømproduksjonen.

Kategori:

Stadig flere norske sportsfiskere binder fluene sine selv for å oppleve det lille ekstra kicket ved å ta ørreten, sjøerreten eller laksen på ei flue de har komponert og laga selv. Blant de 9 finalistene som skal kjempe om NM-titlene på Camp Willimark lørdag 7.april, har fiskeguiden.no valgt ut denne ørretflua til Roy Ole Jakobsen, som han gikk til finalen med.

Kategori:

Olje- og energidepartementet har i dag avslått sknaden frå  Breim Kraft AS om å bygge ut Breim kraftverk i Breimselva i Gloppen.
- Regjeringa ønskjer at vi skal utnytte våre fornybare energiressursar. Samtidig må vi ta vare på verdifullt biologisk mangfald. I denne saka har vi avgjort at omsynet til det siste må vege tyngst, seier olje- og energiminister Terje Søviknes.
- Med sitt vedtak om Breimselva, krev vi at Regjeringa omgjer sitt vedtak om utbygging av Jølstra, der omsynet til den unike  storaurestammen og det biologiske mangfaldet her er minst like viktig som i Breimselva, seier redaktør Eivind Fossheim i nettmagasinet Fiskeguiden.no