Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Oslofjorden viktig for vårt friluftsliv. Foto: Bård Bredesen

 

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte for framtidige generasjoner? Del dine meninger - og samtidig bli oppdatert på forholdene i fjorden - på Miljødirektoratets innspillskonferanse i Oslo mandag 19. november.