Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Bjørn Smith med et prakteksemplar av en storørret fra Randselva. Foto: Fiskeguiden.no

 Kildene for de farlige miljøgifter (som kvikksølv) i fisk og insekter og vann i både Tyrifjorden og Randselva er funnet. Gamle fabrikkområdet på Viul - tidligere Huhtamaki / CASE / Viul Tresliperi. Det er bare lese selv i rapporten som Norges Geologiske Institutt og Miljødirektoratet offentliggjorde i 2018.