Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 06.09.04

Lørdag ble Leirelva rotenonbehandlet,ett år etter at den ble friskmeldt og åtte år etter at den første gang ble lagt død. Det ble også kjørt rotenon gjennom kraftverkstunnelen fra lukedammen i Forslandsdalen og de nederste 100 metrene av Ranelva ble behandlet. – Vi fikk imidlertid analyser som viste at verken Breilandselva, Nylandselva eller Dagsvikelva var forurenset, så de ble ikke behandlet, forteller Tore Vatne til Helgeland Arbeiderblad i dag.

Kategori:

Publisert: 13.02.03

Regjeringen og Arbeiderpartiet har lagt seg flate for oppdrettsnæringen, mener Fiskeguiden. Enda en gang er det fastslått at det er Fiskeriministeren og ikke Miljøministeren som i realiteten forvalter villaksen, slik Fiskeguiden tidligere har hevdet ved flere anledninger.