Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Gjenutsetting av en laks som her i Nausta gir meg som sportsfisker en minst like god lykkefølelse som en jeger med ei død rype i hendene, mener Eivind Fossheim.

Mener Norges Jeger og Fiskerforbund at sportsfiskeren bare skal ha det gøy med fisk som havner i fryseren?  Er det riktig å presse jegernes ensidige drapsmotiv over på sportsfiskeren, spør redaktør Eivind Fossheim i nettmagasinet Fiskeguiden.no i denne redaksjonelle artikkelen. For en jeger er et dødelig skudd mot ei fjellrype en avgjørende  del av opplevelsen. For en sportsfisker kan gjenutsetting av en ørret gi en minst like god lykkefølelse, mener han.  

Kategori:
Fiskearter som trivdes i de opprinnelig kalde vannene i nord, som for eksempel i innsjøen Gálggojávri i Troms, må gi tapt for andre og mindre smakfulle arter, som mort, hork og abbor. (Foto: Kimmo Kahilainen, Høgskolen i Innlandet)

Klimaendringer omtales gjerne som et problem først og fremst for fremtidige generasjoner. Men allerede nå påvirker de innsjøene våre i nord på en urovekkende måte.

Kategori:

Kystfiske som fritidsaktivitet og barns fiske etter innlandsfisk er å betrakte som en allemannsrett. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.