Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Hans Martin Øiien med sin fangst fra Jølstra. Foto: Eivind Fossheim / Fiskeguiden.no

Når den første storørreten begynner sin vandring inn mot gyteplassene i Jølstravatnet, Jølstra og  andre fiskerike fjellvann i bygda under breen, inviterer vi 5 sportsfiskere til en 3 dagers guida tur etter storfisken fra og med fredag 14. september til og med søndag 16. september. 

Kategori:
Ved Knutslihølen. Fra venstre Henrik Søyring, Markus Rosenborg og Ole Torgersen. Foto: Eivind Fossheim / fiskeguiden.no

Kan den jevne økningen vi har sett til lakseoppgangen i årene siden 1993 være et tegn på at noe av villaksen i elva er blitt resistent mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, undrer Markus Rosenborg og de to fiskekameratene hans der vi møttes ved Knutslihølen i dag. Foto: Eivind Fossheim / Fiskeguiden.no. 

Kategori:

Selv om elva har hatt en urolig forsommer, med mye flom og vekslende vanntemperatur, er det likevel landet et 50-talls laks, forteller lederen Anders Bruvoll (bildet)  i Oldenelva Elveeigarlag til Fiskeguiden.no, der vi står på elvekanten og ser at den berømte Keiser-hølen er i ferd med å få tilbake sin normale vannføring og klare bregrønne farge i den skumhvite ville vestlandselva.