Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over tilstanden. Fylkesmannen i Innlandet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å foreta en kartlegging av utviklingen i ulike bestander av harr i Oppland. Bakgrunnen for dette er at harr er en fiskeart som har hatt sterk tilbakegang i Europa og flere har tatt til orde for at Norge har et særlig ansvar for å ta vare på livskraftige harrbestander. 

Kategori:
Nytt liv i Vefsna.

I 2018 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 24,7 tonn. Etter 30 år med fredning av laksen ble Vefsna endelig åpnet for et begrensa laksefiske som ga en fangst på 3,2 tonn laks, opplyser Fylkesmannen i Nordland. Han understreker at god fangststatistikk, undersøkelser og videoovervåking av oppgang og gytefisktellinger (dykking) på høsten er et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre og styrke fiskebestandene for framtida blant annet gjennom å fastsette fornuftige fiskeregler. Mer info om nye Vefsna , om fisketid og fiskekortsalg, finner du ved å klikke deg inn på  Fiskeplasser-siden for elva.