Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 07.12.09

Bare tre av de 30 elvene for laks og sjøørret i Møre og Romsdal har en bærekraftig beskatning, fastslo det vitenskapelige rådet. Det betyr at fylkesforvalter Leif Magnus Sættems har foreslått dramatiske reduskjoner i sitt forslag til nye fiskeregler for 2010, både når det gjelder fisketid, kvoter, nattefredning og redskapsvalg.


Det blir full fisketid for bærekraftige Stordalselva i 2010. Her er Olav Dybdal med sin fangst for to år siden.

Kategori:

Publisert: 07.12.09

Nidelva nedstrøms Blakstad (sone 1-4) får i 2010 en fisketid fra 1. juni - 31. august og
strekningen fra Blakstad til Eivindstad (sone 5) 1. juni – 15. august. Døgnkvoten her blir 2 fisk. Strekningen fra Eivindstad til Bøylefoss stenges for alt fiske. Stengt blir også Gjerstadelva, Langangsvassdraget, Landviksvassdraget og strekningen fra Ubergsvann til Klova i Vegårdsvassdraget, fremgår det av forslaget til fiskeforvalter Dag Matzow, som nå sendes ut på høring.

Kategori:

Publisert: 08.12.09

Det blir redusert fisketid og lavere fangskvoter i laks- og sjøørretelvene i Vest-Agder i 2010, fremgår av forslaget til fiskeforvalter Edgar Vegge. Det blir utsettingspåbud for sjøørret i alle vassdrag, bortsett fra i Songdalselva og Lundeelva, der laksen fredes. I Otra blir døgnkvoten 2 laks. I resten av lakseelvene blir døgnkvoten 1 laks. Foto fra Mandalselva: Eivind Fossheim.