Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Samtidig som Sunnfjord Energi starter utbygginga av det omstridte Jølstra kraftverk, som ødelegger gyteplassene og mye av livsmiljøet til den unike storørret-stammen, trekker fiskerjenta Brita Mørch opp et prakteksemplar av storørret på over 3 kilo som var klar for bryllupsfesten sin sammen med resten av storaurestammen i Europas beste aurevassdrag. Foto: Knut Mørch.
Kategori:
Attgroing, som her i Slåttahølen på Geilo, er eit problem langs vassdraget frå Ustaoset til Strandafjorden. Det er eitt av punkta Hol kommune trekkjer fram i ein høyringsuttale i samband med revisjonen av konsesjonsvilkåra for Uste – Nes-utbygginga. Foto:Hallingdølen.

Hol kommune ønskjer at det blir oppretta miljøfond og næringsfond som kompensasjon for skader som ikkje er mogleg å reparere etter kraftutbygginga.