Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 01.12.09

I alt 13 lakseelver i Hordaland blir helt stengt for alt fiske i 2010. Samtidig blir det forbud mot fiske i alle elver og bekker med sjøørret i midtre Hardangerfjord. Flere laksebestander fredes. Fisketidene reduseres. Fiskeforvalter Atle Kambestad karakteriserer overfor Fiskeguiden sitt forslag til nye fiskeregler for dramatisk, men som er nødvendig av hensyn til de svake og manglende bærekraftgige bestandene. Oselven (bildet) og Etneelva beholder sin fisketid, men her har elveeierne innført fangstkvoter. Foto: Liv-Randi Lind.

Kategori:

Publisert: 02.12.09

Mens de fleste lakseelvene i Sør-Trøndelag får kuttet fisketiden i 2010, blir det ingen endringer for Nidelva, Gaula, Orkla og Teksdalselva. Derimot blir døgnkvoten redusert til 1 laks og 1 sjøørret for alle elvene, unntatt for Orklavassdraget, Gaulavassdraget, Nidelvvassdraget og Skaugavassdraget, der sjøørreten fredes.
Fiskeforvalter Ingvar Korsen sier til Fiskeguiden at den kritiske situasjonen for mange laksestammer tilsier en reduksjon av fisketrykket. Høringsfristen er 1.februar. Foto fra Orkla: Eivind Fossheim.

Kategori:
Fiskeforvalteren vi stenge 7 nye elver i  Rogaland!
Foto:Bård R. Førre

Publisert: 03.12.09

Fiskeforvalter Trond Erik Børresen i Rogaland forslår å stenge Vikedalselva(bildet) og seks andre vassdrag for alt fiske til sommeren. Samtidig lukkes de fleste elvene i Ryfylke og på Haugalandet for sjøørretfiske. Manglende gytefisk og massevis av lakselus er i ferd med å knekke stadig flere laks- og sjøørretelver. Foto for Fiskeguiden: Bård R. Førre