Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 19.11.09

Trønderske fjorder kan bli tømt for oppdrettsanlegg for å hindre at massene av lakselus skal ta knekken på villsmolten som går ut fra elvene til våren. Hvis ikke næringen får kontroll med parasitten før jul, må vi vurdere slike tiltak, sier tilsynssjef Knut Rønningen i Mattilsynet til Adresseavisen i dag.

Oppdrettsnæringen har mistet kontrollen med lakselusa i anlegg fra Nordland og sørover, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK. 1.oktober var det tre ganger så mange kjønnsmodne hunnlus på oppdrettsfisk i forhold til samme tid i fjor og forfjor, fastslår han.

Kategori:

Publisert: 20.11.09

Med oppdrettsanlegg fulle av lakselus og rømlinger som blander seg med villaksen i elvene, er situasjonen nå dramatisk. I løpet av kort tid kan vi miste enda flere laksestammer. Genbanken er sprengt og trenger øyeblikkelig en voldsom kapasitetsøkning for å berge restene av det genmaterialet som ennå ikke er sikret, sier forvaltningsansvarlig for genbanken for laks, seniorforsker Arne Sivertsen i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden. Foto: Vosso-laks. Eivind Fossheim.

Kategori:

Publisert: 23.11.09

Villaksens forsvarere og venner som høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber Mohn (bildet) seksjonsleder Arne Eggereide i DN og Børre Pettersen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund var blant de 13 i det regjeringsoppnevnte utvalget som for 10 år siden mente at landbaserte oppdrettsanlegg ikke var noen aktuell løsning ut fra kostnadsmessige og fiskehelsemessige hensyn.

Mer framsynte var derimot mindretallet i utvalget, Bjørnulf Kristiansen, Norges Bondelag og Else-Beth Stamer Wahl i Norske Lakseelver, fastslår Fiskeguiden. De mente at en videre utvikling av ny teknologi ville gi muligheter for drift av landbaserte anlegg i forholdsvis nær framtid.
Kjære Rieber-Mohn, nå er toget godt. Du var med på å legge den videre utvikling av landbaserte anlegg på is i 10 år og ser nå hvilket dramatisk kaos som nå rår langs kysten. Det er Fiskeguidens hilsen til våre kortsynte venner av villaksen.

Kategori:

Publisert: 30.11.09

Det blir kraftige kutt i laksefisket for elvene i Troms neste sommer. Fylkesmannen foreslår nemlig at fisketiden kuttes med 2 uker og at det innføres en dagskvote på 1 laks. Bare i Målselva nedenfor Målselvfossen, her Tove Hansen landet sin første laks, kan fisket starte så tidlig som 15.juni. Resten av elvene åpnes 1.juli, foreslår fylkesmannen. Høringsfristen er satt til 15.januar. Foto: Eivind Fossheim.