Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Ikke i noen annen elv i verden er sjansene til fangst av atlanterhavslaks større enn i Tana. Mer enn 50 000 laks går opp i elva hver bidige sommer. Er du plass når de store flakene kommer, skal det mye til for å unngå kjeften på en av dem! Riktignok blir en god del av de 81,4 tonn tatt på garn, men husk at den oppgitte norske fangsten gjelder bare fiske fra norsk side. Det er ingen grunn til å tro at det blir tatt mindre på finskesiden.

Kategori:
Kilosørret på skolebenken i Narvik!
Bildene er tatt ved utsettingen av storørret sist høst. Trygve Jensen kan såvisst smile over det vellykkede resultatet. Det nederste er fra klekkeriet. Ørreten er i fin form. Her er ingen finneslittasje som på oppdrettslakssport.

Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening produserer ikke bare settefisk. Noe av den fores også opp til 1-2 kilos fisk, som så settes på ”skolebenken” for å lære seg å spise småfisk, før de settes ut i overbefolka røyevann for å skape mer attraktive fiskevann.

Kategori:
Bli med på vulgata-fiske på Hadeland!
Nederst en av Morten Mindes fornøyde kunder med en 60 cm ørret på vulgata-fisket i fjor.

Fiskeinstruktøren Morten Minde i Scandinavian Sportfishing & Wildlife i Hønefoss har noen av landets best organiserte fisketurer. Han har tilegnet seg massevis av kunnskaper om fluefiske etter ørret på Østlandet, og har nå et meget profesjonelt opplegg fra myggfiske tidlig i mai, via vulgata-fiske i begynnelsen av juni til streamer-fiske fra St.Hans til midt i august.

Kategori:
-Steinsfjorden Norges beste isfiskevann!
Ragnar Hagen fra Hallingby deltok under årets isfiske-NM på Steinsfjhorden, men måtte denne gang se se slått av de mer drevne gutta.

Norgesmesteren Thomas Ødegård fra Eina er ikke i tvil. Selv om det var mer større fisk i Steinsfjorden før, og om han ikke fikk noen kilosabbor under NM i isfiske, så er det neppe noe sted du får så mye fisk med et snitt på 100 gram, sier han til Fiskeguiden. Da han var oppe Steinsfjorden og tjuvtrena 14 dager før mesterskapet, fikk han i hvert fal en abbor på over kiloen.

Kategori:
Sjørøye smittebærer av lakseparasitten!
NINA-forskeren Audun Rikardsen elektro-fisker i Signadalselva i Troms. Foto: Stig Sandring, NINA.

Sjørøya ser ut til å være en større smittebærer av den fryktede lakseparasitten gyrodactylus salaris enn tidligere påvist, sier forskeren Audun Rikardsen overfor Fiskeguiden. Han viser til en undersøkelse som Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges fiskerihøgskole har gjennomført i Signaldalselva i Troms 2003 som viser at røye er en langtidsvert for parasitten, og at også steinulke og trepigget stingsild var infisert.
Smitteveien til denne elva er fortsatt ukjent, men siden sjørøye kan være infisert, kan denne også spre parasitten fra vassdrag til vassdrag via brakkvann. Røya kan også ta med seg parasitten fra infiserte svenske, finske eller russiske vassdrag som har felles eller svært nærliggende vannskiller med mange norske vassdrag, spesielt i Nord-Norge, sier Rikardsen.

Kategori:

Norske Lakseelver arrangerer årsmøte torsdag 25 og fredag 26 mars på Rica Hell Hotell på Stjørdal. Møtet starter med registrering og faglige foredrag torsdag kl 10:00 og avslutter årsmøtet fredag kl 15:00. De faglige foredragene vil blant annet omhandle; oppleie av laksenotretter, tilrettelagt sportsfiske, eksempel på samarbeid for å finansiere forskningsprosjekt i Nausta, organisering av rettighetshavere, lokal forvaltning m.m. Direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie, holder innlegg om laksepolitikken, opplyser Finn Erlend Ødegård,