Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Slik lurer du storlaksen i Bjøra og Namsen!
De kan så visst smile, sportsfiskeren Laszlo Bene ( til venstre) og roer og guide Bjørnar Breivik, etter sin landing av 18 kilos-laksen på Flasnes-Gømmenvaldet i Bjøra. Foto: Bjørn Tore Ness, Namdals-Avisa..

Selv om fiskestarten i Bjøra gikk på tålmodigheten løs de fire første dagene av sesongen 2003, ble det da tatt laks hver dag. Og laksen var stor. Snittvekta på det første 50 talls laks lå på 11 – 12 kilo!

Kategori:
Lurt med fiskeguide i Orkla!
Robert Saemann-Ischenko med en nygått laks (med lus på) på 5,5 kg fanget den 17.07.02 på Nesjan. (Foto: Karl Olav Mærk).

Det regner! Med en fin liten vårflom, kommer laksen, sa en forventningsfull Karl Olav Mærk i Orklaguiden på telefonen foran sesongen 2003.

Fortsetter dette ”godværet”, ser vi frem til en fin fiskestart 1.juni og en nytt kjempefiske i Orkla. Storlaksen var nemlig allerede sett i elva! Slik kraftprodusentene i dag regulerer vassdraget, vil vi også sommeren 2003 ha en akseptabel minstevannføring selv om det skulle bli en ny tørkesommer i Trøndelag. På den annen side vil man med reguleringen unngå de styggstore flommene som man før i tiden hadde i nedbørrike somre, sa han.

Kategori:
22 kilos laks tatt i Namsen!
De to nederste bildene er fra Nyttingsnes-vallet i Eidselva.

Sverre Sundsten landet den største laksen i Namsen på åpningsdagen 2003. Den veide 22 kilo og ble tatt på en wobbler på Bertnem-Klykken-valdet. I alt ble dagsfangsten i elva 21 laks. Vårt oppslagsbildet er derimot fra Eidselva, der Anton Hunskaar tok sin