Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

Som sportsfisker finner du ikke maken til bedre ørretvassdrag i hele Europa. Likevel er utbyggingskåte kraftutbyggere , med  full velsignelse av vår naturforvaltning, i full gang med å rasere det til  livsmiljøet den unike storørreten og de tre-fire andre helt spesielle ørret-stammene i vassdraget. Vi krysser fingrene for at Jølster fortsatt skal være et paradis for alle sportsfiskere som er blitt hekta på opplevelsene i den vakre  bygda under breen, og vi fortsetter med våre guida fisketurer så lenge det er vann i Jølstra og muligheter til å lure fisk på halvkiloen fra strendene i Jølstravatnet. Fiskebiologen Harald Sægrov sier at ørreten i Jølstravatnet aldri har vært større og i bedre kondisjon, noe som betyr et enda større ansvar på kraftutbyggerne for inngrepene de nå gjør.

I tilit til at utbyggereren i sitt arbeid viser hensyn til sportfiskerne , fortsetter vi derfor våre guida fiseturer i Jølstra, sier Eivind Fossheim.  

Ørretbestanden i Jølstravatnet og Jølstra har aldri vært større eller i bedre kondisjon. Snittvekta på sportsfiiskefangstene ligger  nå på 300-500 gram, fastslår Anna Marie Ianssen. Foto: Eivind Fossheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:
Hunderørreten er en nasjonalskatt, og det med god grunn. Norges største ørret kan bli mer enn en meter lang og veie over ti kg. (Foto: Atle Rustadbakken)

 I Mjøsa og Gudbrandsdalslågen bor en levende nasjonalskatt: Hunderørreten. Det er Norges største ørret som vi har fisket på i århundrer. Men i nyere tid har mennesket blitt en mer alvorlig trussel for Hunderørreten og andre norske storørret-stammer i dens leveområder. IIløpet av de siste 50 årene har vi drevet Hunderørreten til et punkt der den ikke lenger kan overleve på egenhånd. Til et punkt der den kanskje ikke lenger kan betraktes som vill. Fremtiden til Norges største ørret avhenger nå av våre beslutninger, basert på langtidsdata og nye innovative datamodeller. 

Category:

Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer flere steder. Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kartet viser hvor det er funnet PFAS i sedimentene i Randselva og Tyrifjorden, og hvor de høyeste konsentrasjonene er. Størrelsen på sirkelen indikerer hvor høye nivåer av totalt 53 ulike PFAS forbindelser som ble målt i de øverste 2 cm av bunnsedimentene. Foreløpige beregninger antyder at de øverste sedimentlagene kan inneholde 30 kilo PFAS i området utenfor den nedlagte papirfabrikken på Viul, mens de øverste sedimentlagene i Tyifjorden kan inneholde totalt 150 kilo PFAS.

 Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise også denne fisken.